Lista e Bizneseve

Hajvali
Prishtine 3510
+377 (0) 44 772 990
Prishtinë
044258891
G.e Bajram Sylejmani,88

044116216
Prishtinë
038243350
,

044215450
, Tiranës

044201840
70, Ahmet Kaqiku