Lista e Bizneseve

Prizren
044113071
Ferizaj
044721312
Gjakovë
044563430
Prizren
044127197
Prishtinë
044159102
Prishtinë
044500394