Lista e Bizneseve

Prishtinë
044208170
Mitrovicë
044360884
Prishtinë
044120536
Brigada 123

049142425
Gjakovë
039025527
Gjilan 60000
+377 (0)44 291 611
Gjakovë
044236277
Gjilan
Gjilan 60000
+377 (0) 44 940 604