Lista e Bizneseve

Bonjanina

044692-264
Kadri Halimi p.n

045-374918
Xhemajl Berisha p.n.

044-242445
Gjakovë
044-412-088
Pallati i Rinisë dhe Sporteve (hyrja kryesore nr.1)
Prishtine 10000
+377 (0) 45 27 57 57
Anton Çetta

044-424-448
Rr. Rrustem Statovci
Prishtine 10000
+377 (0) 44 197 257
Deçan
044348986
Haki Efendia

044168919
Esat Mekuli

044155-266