Lista e Bizneseve

Gjakovë
044656686
Prishtinë
044422762
Prishtinë
045595368
Prishtinë
049264582
12 Qershori pn.

049264582
Brigada 123

044184434
Prishtinë
044160331
, A. Jashari

044166024