Lista e Bizneseve

Prishtinë
044221744
Prishtin
Prishtine
+377(0)44257869
Prizren
044301655
Prishtinë
Prishtinë
044408526
2, Enver Topalli

044164655
Sheshi Nënë Tereza 1.
Prishtine
+377(0)44123275
Fsh. Gaqkë

044672863
Prishtinë
044810910