Lista e Bizneseve

Mitrovicë
044167884
Deçan
044856303
,

044181253
,

038587089044737144
Rrasat e Koshares

044303125
, Metush Krasniqi
Prishtinë
044259715
Gjakovë
044246222