Lista e Bizneseve

Rr. Nëna Terezë p.n
Prishtine 10000
+381 (0)38 200 255 18
Prishtine 10000
+381 (0)38 504 604 ext 58
Ndërtesa e Arkivit të Kosovës
Prishtine 10000
+381 (0)38 512 353
Rr. "Perandori Justinian" nr. 3+5, Qyteza Pejton
Prishtine 10000
+381 (0)38 200 36 007
Ndërtesa e re e Fakultetit Ekonomik
Prishtine 10000
+381 (0)38 504 604 664
Rexhep Mala nr.12
Prishtine 10000
+381 (0)38 245 732
Prishtinë
+38138246048
Rr.Zenel Salihu nr.4
Prishtine 10000
+381 (0)38 235 111