Lista e Bizneseve

Prishtinë
044120291
Prishtinë
044124416
Edard Lir Nr. 63 Arberia II
Prishtine 10000
+386 (0) 49 124416
Prishtinë
049124416
Deçan
Abdullah Tahiri H 6A/K1/N-1

044310499
Prishtinë
044148818
Taslixhe II 59
Prishtine 10000
+381 (0)38 516560