Lista e Bizneseve

Rr.Afrim Loxha Blloku 1, B3/1
Prishtine 10000
+377 (0) 44 206 398
Prizren
044598418
Prishtinë
44294231
28 Nentori
Gjilan 60000
+377 (0) 44 550 089
24, Dëshmorët e Kombit
speciale
Prishtine 5979
491748666314