Lista e Bizneseve

Prishtinë
044555531
Prishtinë
Sheshi Nena Tereze
Prishtine 10000
+381 (0)38 226 268
Rr.Xhamia e Llapit
Prishtine 10000
+377 (0) 44 520 335
Rr. Fehmi Agani 29A/5
Prishtine 10000
+386 49 849 672
Prishtinë
044146669
Prishtinë
044705705
Mitrovicë
02824529
Prishtine 10000
+377(0) 44 262 635
28 Nëntori

044646072