Lista e Bizneseve

Gjakovë
131162
Gërmovë
Viti
+377 (0) 44 250 661
R. Bislimi 229

044494106
Gjilan
Gjilan
+377(0)44409011