Lista e Bizneseve

Rruga per kolovic te re
Prishtine
+377(0)44112311
Prishtinë
044351678
Pjetër Bogdani Nr. 26
Peje 30000
+377 (0) 44 506 446
Beqir Musliu IV nr. 120

044342343
Kamenicë /

044914606
Deçan p.n
Deqan 51000
+377 (0) 44 207 128
Zona e Re Industriale
Prishtine 10000
qendra tregtare bregu i diellit
Prishtine
044 177 912
Ferizaj
Ferizaj
+377(0)44 115 527