Lista e Bizneseve

Rr. e Prishtinës p.n. Gjilan
Gjilan 60000
+377 (0) 44 320 490
Tirana p.n.
Prishtine 10000
Rr.Leninit nr.8,Dardani
Prishtine 10000
Rr.xh. Washington
Gjilan
+377(0)44132706
Fushë Kosovë
Fushkosove
Rruga e prishtines
Gjilan
+377(0)44281564
Rruga qarkore
Gjilan
+377(0)44153617
Velekinc
Gjilan
+377(0)44144814
Prishtinë
044362294