Lista e Bizneseve

Rr.Prishtines
Shtime
+377 (0)44 112 864
Prishtinë
044175-885
Prishtinë
045377-774
, Metush Krasniqi

044280-562
Prizren
044298-435
Prishtinë
044-605-310
Prishtinë
044-154-006
Prishtinë
049111328
Prishtinë
044-458-539
Prishtinë
044-128-888