Lista e Bizneseve

Pejë
044125266
Prishtinë
044158864158868
Prishtinë
049851440
Kadri Halimi nr. 107

044164057
Gjakovë
044129009
Prizren
044217031