Lista e Bizneseve

Shefket Muhadini

045671020
Prishtinë
044516066
p.n.

049600028
Prishtinë
Prizren
044621687
Prishtinë
038516619
Prishtinë
044175300
134, Rexhep Mala

044136047
Prishtinë
044298333