Lista e Bizneseve

p.n.

044115365
Prishtinë
044123458
Prishtinë
044966035
, Rexhep Bislimi
Prishtinë
038247286044600612
Prishtinë
044114446
Prizren
044168759