Megafarmbga

Megafarmbga

Nr. Tel:

Adresa:

Ferizaj,


Pershkrimi i biznesit
MegaFarmBGA
NJOFTIM

Të nderur klient dhe partner,
MEGA FARM-BGA ju ofron prodhime të teknologisë së lartë dhe zgjidhje për laboratorit praktike. Ju ofron barna të liçensuara me të gjitha standardet për kualitet të lartë, produkte për diagnostikë si dhe analiza shkencore në drejtimin e mjeksisë humane dhe veterinarisë, po ashtu edhe në drejtime të ndryshme të industrisë farmaceutike dhe asaj ushqimore si dhe analiza laboratorike për kualitetin e asaj që na rethon në mjedisin jetesor. Aparate laboratorike të asaj të thjeshta, univerzale si dhe sisteme të teknologisë së lartë për analiza të supstancave të ndryshme ndërmjet metodave të hromatografis, spektrometris dhe analizatorë të biologjisë molekulare, gamë të pasur etj. MEGA FARM-BGA është përfaqsues i firmave-prodhues me renome siç vijonë:

 1. Abbott/Vysis
 2. Siemens Molecular
 3. Sanyo Byomedical
 4. LG Life Science
 5. Nikon Microscopy
 6. Waters
 7. Greiner Bio One
 8. Gilson
 9. Oxoid
 10. Du Pont Qualicon
 11. Memmert
 12. Biohit
 13. Biotek
 14. Instruments
 15. PCR Systems
 16. Memmert
 17. Biostacion IM
 18. IBL Hamburg
 19. RNP
 20. etj
Firma jonë starton në treg me ide korekte si një partner lojal për klientët e saj, jo vetëm të prezantoj produkte, servisim por edhe zgjidhje për pengesat që i keni.

MEGA FARM-BGA ju ofron ndihmesë për zgjedhjen e produkteve të nevojshme për modernizim rndhe efikasitet në punën e juaj.

Agentët tanë janë të gatshëm për tju informuar më hollsisht me produktet e shumta që ju ofrojmë, me kualitet të lartë e të garantuar dhe çmime shumë të volitshme.

Zyra qendrore: Depoja:
Rr. e Shkodrës nr.14 Rr.Reçakut p.n
10000 Prishtinë
70000 Ferizaj

T/F: +381 (0)38 516 093

+386 (0)49 180 280

T/F: +381(0)290 330 193

E: megafarm-bga-ks@hotmail.com

W: www.megafarm-bga.com.mk