A.p.m.i. Lausanne

A.p.m.i. Lausanne

Nr. Tel:

Adresa: , Rexhep Bislimi

,


Pershkrimi i biznesit
Botimi i regjistrimeve sonore (të zëshme),
Riprodhimi i regjistrimeve sonore (disqeve),
Riprodhimi i regjistrimeve në video,
Prodhimi i suporteve të të dhënave (disqe.shirita etj.),