Antika Group Sh.p.k.

Antika Group Sh.p.k.

Nr. Tel: 044168759

Adresa:

Prizren,


Pershkrimi i biznesit
Riprodhimi i regjistrimeve sonore (disqeve),
Riprodhimi i regjistrimeve në video,
Tregtia me pakicë e pemëve dhe perimeve,
Prodhimi i ambalazhit prej plastike,
Tregtia me pakicë e artikujve të