Antika 01 Sh.p.k.

Antika 01 Sh.p.k.

Nr. Tel: 044114446

Adresa:

Prishtinë,


Pershkrimi i biznesit
Riprodhimi i regjistrimeve sonore (disqeve),
Riprodhimi i regjistrimeve në video,
Tregtia me pakicë e pemëve dhe perimeve,
Prodhimi i ambalazhit prej plastike,
Tregtia me pakicë e artikujve të