Albatrade Sh.p.k.

Albatrade Sh.p.k.

Nr. Tel:

Adresa:

Pejë,


Pershkrimi i biznesit
Riprodhimi i regjistrimeve sonore (disqeve),
Botimi i regjistrimeve sonore (të zëshme),
Riprodhimi i shënimeve të mak.llogaritare,
Ndërmjetësimi në tregtin të specializuar për produkt