Akt Production Sh.p.k.

Akt Production Sh.p.k.

Nr. Tel:

Adresa:

Prishtinë,


Pershkrimi i biznesit
Xhirimi i filmave dhe videofilmave,
Veprimtaritë e organizatave profesionale,
Riprodhimi i regjistrimeve sonore (disqeve),
Riprodhimi i regjistrimeve në video,
Arsimi i të rriturve dhe arsimi tjetër,