A.d. Pëllumbi

A.d. Pëllumbi

Nr. Tel:

Adresa: Kamenicë , Dheu i Bardhë

,


Pershkrimi i biznesit
Tregtia me pakicë në stande dhe në tregje,
Tregtia me pakicë në stande dhe në tregje,
Veprimtaritë e agjensive të tjera të transportit,
Tregtia e automjeteve motorike,
Tregti