Abi G

Abi G

Nr. Tel: +381 (0)39 34 931

Adresa: Fsh. Qyshk

Peje,


Pershkrimi i biznesit
Bejmë transportin e mallrave nga te gjitha vendet tjera për në Kosovë dhe anasjelltas si dhe zhdoganimin e mallrave në te gjitha pikat kufitare hyrëse në Kosovë dhe anasjelltas.