A. T. Prishtina Reiseburo Travel Agency

A. T. Prishtina Reiseburo Travel Agency

Nr. Tel:

Adresa: , Hoxhë Jonuzi

,


Pershkrimi i biznesit
Veprimtaritë e agjensive të udhëtimit,
Veprimtaritë e agjensive të tjera të transportit