A & G Global Sh.p.k.

A & G Global Sh.p.k.

Nr. Tel: 044116216

Adresa: G.e Bajram Sylejmani,88

,


Pershkrimi i biznesit
Transporti hekurudhor,
Transporti rrugor i mallrave,
Transporti detar dhe bregdetar,
Transporti i rregullt ajror,
Ndërmjetësimi në punësi