4 P Sh.p.k.

4 P Sh.p.k.

Nr. Tel: 044123458

Adresa:

Prishtinë,


Pershkrimi i biznesit
Veprimtaritë e organizatave profesionale,
Xhirimi i filmave dhe videofilmave,
Shfaqja e filmave,
Veprimtaritë e radiotelevizionit,
Krijimet letrare dhe artistike dhe shfaqja e tyre,
Veprimtaritë