2 Yjet Company Sh.p.k.

2 Yjet Company Sh.p.k.

Nr. Tel: 044115365

Adresa: p.n.

,


Pershkrimi i biznesit
Veprimtaritë e radiotelevizionit,
Xhirimi i filmave dhe videofilmave,
Botimi i broshurave dhe publikimeve periodike,
Botimi i regjistrimeve sonore (të zëshme),
Veprimtaria tjetër botuese,
Sh