Lista e Bizneseve

Mitrovicë
044164483
Ymer Sfarqa,27

044510878
Gjakovë
044138785
p.n

044502104
Pejë
044137969
Kryesore

044276587
Gjakovë
044236661
Gjilan
044288753