Lista e Bizneseve

Prishtinë
038224512
Prishtinë
049345698
Dardania 2 20/16
Gjilan 60000
+377 (0)44 178 560
Prishtinë
038246569
Prishtinë
044222111
Prishtinë
044354500
Lagjia e Emshirit p.n.
Prishtine 10000
Rr.Xheladin kurbaliu p.n
Gjilan 60000
+377 (0) 45 680 252
Gjakovë
044779033
Prizren
044395867