Lista e Bizneseve

Prishtinë
049645'744
Prishtinë
044139990
Leposaviq
0643004040
Prishtinë
049770765
Rr. Qrkore afër Gllamës - Gjilan
Gjilan 6000
+377 (0) 44 211 265
Gjakovë
044209966039023221