Lista e Bizneseve

Gjakovë
044235949
Sllatinë
Fushkosove
+377 (0)44 115 460
Xhelal Hajda - Toni

044230613
P.n., E Tiranës

028080091
,

044189923
Grand Hotel
Prishtine 10000
+377 (0) 44 726 913
Prishtinë
049514758
Prishtinë
044277276