Lista e Bizneseve

,

044119622
,

044259063
, Reqanit

044146468
Fsh. Bardhosh
Prishtine
Rr. Ulqini Nr. 350
Prizren 20000
Arbëri
Gjilan
Magj. Prishtinë~Mitrovicë
Vushtrri
+377 (0)44 173 540
Ferizaj
Ferizaj 70000
+377 (0)44 719 845
Studenqan
Therande Blerim Gashi A25040
+377 (0 44 541 368