Lista e Bizneseve

Gjilan
Gjilan 60000
+377 (0) 44 125 826
Prizren
Prizren
Prishtin
Prishtine
+377(0)44178463
Përballë gjyqit te Qarkut
Prishtine 10000
+377 (0)44 145 910
Prishtinë
Prishtine
+377(0)44159519
Nëna Terezë
Fushkosove 12000
Rr. E Prishtines nr 52
Gjilan
+377(0)44176837
Mamush
Prizren
+377(0)44126106
Gjilan 60000
+028 (0) 325 448
Ferizaj - Prelez. M .
Ferizaj
+377(0)44664363